Test YvonneEDB

Rödluvan är en fiktiv person i en traditionell saga. Sagan kallas ibland Rödluvan och vargen. I Tyskland och Sverige är Bröderna Grimms version mest känd, men det finns en äldre fransk version från år 1697 av Charles Perrault som har titeln „Le Petit Chaperon rouge“. Rödluvan är en av de mest bearbetade, tolkade och parodierade sagor som finns.

19/05/2010
YvonneEDB
YvonneEDB
In gravidanza

Replies to this discussion

Seleziona in base a i più recenti

I sagan får Rödluvan, som är en liten flicka, i uppdrag att gå hem till sin gamla mormor med
en korg mat. På vägen dit träffar hon Vargen, ett antropomorft djur med talförmåga och helt
utan skrupler. Av Rödluvan får vargen veta att hon är på väg till mormor. Vargen passar då på
att skynda sig hem till mormor, äta upp henne (genom att svälja henne hel) och därefter lägga
sig i mormors säng för att invänta Rödluvans ankomst.

19/05/2010
Winston
Winston
An error occured, please try again later.
Loading...